Menu

Op deze pagina's kunt u terecht voor artikelen die over autorijles, verkeersregels en onze autorijschool zijn verschenen in de diverse media. Voor het lezen van de artikelen is acrobat reader nodig. Heeft u dit niet dan kunt u dit downloaden op de website van Adobe. Daar kunt u komen door te klikken op deze link

_____________________________________________________________

Het Gemeentenieuws 28-10-2017

______________________________________________________________

Verkeersregels en borden:  verkeersborden-en-verkeersregels-januari-2013

Engelstalig: road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-januari-2013


Wij zijn dealer van iTheorie theorieopleidingen:

  iTheorie - Autorijschool Quickles.nl

Oefen ook gratis je theorie op snelslagen.nl (klik op onderstaande link).

snelslagen.nl-quickles.nl       snelslagen.nl-autorijschool quickles.nl

_____________________________________________________________________

Vanaf 1 januari 2017 sleepvragen in CBR theorie examen.
https://www.cbr.nl/312.pp?id=1292

sleepvraag CBR theorie examen / quickles.nl

_____________________________________________________________________

Update van BOVAG Autorijschool Quickles.nl:

Pilot van start waarbij theorie-examen wordt voorgelezen

CBR, theorie-examen, nieuwe stijl, ITEC

Vanaf 16 december start het CBR een pilot met geluid bij het theorie-examen. Een computerstem leest de examenvragen voor. Tijdens de pilot is geluid beschikbaar voor de categorieën auto, motor en bromfiets bij het theorie-examen met extra tijd (verlengd examen) en bij het individueel begeleid examen. Ook een aantal CCV examens wordt in de pilot meegenomen. De pilot duurt een half jaar. Kandidaten kunnen op alle CBR locaties meedoen aan de pilot.

Een extern onderzoeksbureau onderzoekt in deze pilotfase hoe kandidaten geluid bij het examen waarderen en hoe zij presteren. Daarbij ligt de focus vooral op kandidaten met leesproblemen, zoals laaggeletterdheid en dyslexie. Uiteraard wordt ook het gebruiksgemak onderzocht, de werking en andere effecten op het examen. Kandidaten krijgen van het CBR “oortjes” en kunnen na een korte instructie via het scherm het geluid bedienen.

Reserveren

In de pilot fase kunnen kandidaten een theorie-examen met geluid op verschillende manieren reserveren: via hun opleider of rechtstreeks via de website van het CBR (Mijn CBR). Voor het individueel begeleid examen heeft een kandidaat een medische verklaring nodig om rechtstreeks te reserveren. Kandidaten met een dyslexieverklaring kunnen tijdens de pilot op verzoek teruggave van het examengeld krijgen van de toeslag (10,15 euro) voor het examen extra tijd (verlengd examen). Dit geldt voor alle categorieën.

________________________________________________________________________________

Artikel Hét Gemeente Nieuws 19 dec. 2015

Quickles.nl Winteractie autorijles

_______________________________________________________________________________

 

 

11-12-2015

Update van BOVAG Autorijschool Quickles.nl:
Onderstaande brief geeft geeft een extra reden te kiezen voor een BOVAG rijschool. Alle instructeurs zijn dan in ieder geval in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Helaas hebben wij binnen onze rijschool al meerdere keren leerlingen van andere rijscholen gekregen waarbij de instructeur niet van de leerling af kon blijven.

  Download "Beantwoording Kamervragen over ruilprostitutie bij rijscholen" PDF document | 5 pagina's | 197 kB Kamerstuk: Kamervragen | 08-12-2015            

___________________________________________________________________________________

Ben jij benieuwd, of twijfel je er aan hoe je moet rijden op je examen?

In de rijprocedure van het CBR staat duidelijk omschreven hoe het meest wenselijke gedrag is. Van begin tot eind staat hierin alles stap voor stap omschreven. Als je op de onderstaande link klikt kun je alles op je gemak doorlezen.

CBR Rijprocedure B 

                                                   CBR Rijprocedure B / Autorijschool Quickles.nl

____________________________________________________________________________

Sluit hier uw passende autoverzekering af:

                                                       Verzekering.nl / Autorijschool Quickles.nl

______________________________________________________________________

Autoverzekeringen vergelijken:    Gerust.nl / Autorijschool Quickles.nl

______________________________________________________________________

Zo gaat het nieuwe theorie-examen:

theorie-examen / Autorijschool Quickles.nl

_______________________________________________________________________

Wil jij weten hoe het praktijk examen verloopt? Bekijk dan het instructiefilmpje van het CBR.

https://www.cbr.nl/praktijkfilm-auto.pp

Autorijschool Quickles.nl / CBR Arnhem

_________________________________________________________________________________

Nieuw verkeersborden m.i.v. 01-01-2015

nieuwe verkeersborden m.i.v. 01-01-2015 / Autorijschool Quickles.nl

______________________________________________________________________________

Al jaren rijden wij 's winters op winterbanden. Vanaf 1 november 2014 bij het CBR verplicht bij winterse omstandigheden. Zie onderstaand artikel.

Winterbanden op examenauto vanaf 1 november verplicht bij winters weer

Als rijscholen niet overgaan op winterbanden lopen ze de kans – bij gladheid en sneeuw – geen praktijkexamens af te kunnen nemen. Lesauto’s op zomerbanden mogen tussen 1 november a.s. en 31 maart volgend jaar – bij winterse omstandigheden – niet meer als examenauto de weg op. Kandidaten waarvan het praktijkexamen op zomerbanden niet doorgaat kunnen hun examen – vanaf 1 november - dan niet meer gratis inhalen als het vanwege winterse omstandigheden moet worden uitgesteld. 
Vier winterbanden met de letters M en S  
Een examenauto moet over vier winterbanden beschikken met de letters M en S. Daarnaast moet op alle vier de exemplaren het symbool van een sneeuwvlokje staan. Ook is het toegestaan om vier- seizoenen banden te monteren met dezelfde merktekens. Het profiel van deze banden moet dan minimaal 4 millimeter zijn.

Geen keuzemogelijkheid Vanaf 1 november 2014 is er geen keuzemogelijkheid meer. Dan wordt er altijd gereden op winterbanden, extreme situaties uitgezonderd. Bij temperaturen onder de 7 graden Celsius bewijzen winterbanden (met het M=S symbool) al hun nut. Dankzij hun specifieke profiel – (lamellen) en rubbersamenstelling - zorgen winterbanden voor aanzienlijk meer grip onder winterse omstandigheden dan de zomerse varianten.
Ongeschikt voertuig? Beslissing ligt bij de examinatorenAls de auto is voorzien van zomerbanden, valt die dus niet meer onder de uitstelregeling. De auto geldt in dat geval als ‘ongeschikt voertuig’. Dit betekent dat een rijexamen op zomerbanden niet meer gratis kan worden ingehaald als dat vanwege winters weer wordt afgelast. Een gratis inhaalexamen geldt nog wel als op hetzelfde moment een examen op winterbanden ook wordt uitgesteld. De examinatoren nemen samen de beslissing om een examen op zomerbanden uit te stellen. Is er slechts één examinator op een examenlocatie aanwezig, dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij hem. Zodra de aanwezige examinatoren concluderen dat er weer een valide examen op zomerbanden kan worden afgenomen, worden deze examens hervat.

 

Categorie BE – personenauto met aanhangerDe regeling voor de komende periode - dus vanaf 1 november – geldt ook voor de categorie BE (personenauto met aanhanger). De trekkende auto moet over de vereiste winterbanden beschikken, voor de aanhanger geldt die verplichting niet.

___________________________________________________________________________________

Rouwstoet: ( onderstaande link )

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/verkeersborden-en-verkeersregels/verbod-op-doorsnijden-rouwstoet

Beginnersrijbewijs

Puntenrijbewijs

Ontwikkelingen rond het T-Rijbewijs (ook wel trekkerrijbewijs genoemd)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/tractor

10-01-2011   

Met welk rijbewijs mag ik een motorvoertuig met aanhangwagen besturen?

  Voorbeelden combinaties

Campagne 'Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden'

Campagne 'Word geen slaaprijder'

Wat is de maximumsnelheid en minimumsnelheid voor het wegverkeer?

Verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h  

Wat betekenen strepen op de weg?

Nieuwe strepen op de weg

Incident Management vanaf 2012 in het theorie examen. Wat is Incident Management? Incident management / Autorijschool Quickles.nl   

Eigen veiligheid eerst / Autorijschool Quickles.nl 

Een handige app om te zien en begrijpen hoe hulpverleners handelen bij calamiteiten is:   IM Apps

___________________________________________________________

Rijbewijscategorieën

Er zijn verschillende rijbewijzen, bijvoorbeeld voor het besturen van een auto, vrachtwagen, bromfiets of auto met een aanhangwagen.

Rijbewijscategorieën

De rijbewijscategorieën zijn:

rijbewijs A

motor

rijbewijs AM

bromfiets, snorfiets en brommobiel

rijbewijs B

personenauto

rijbewijs BE

personenauto met aanhangwagen

rijbewijs C

vrachtwagen

rijbewijs CE

vrachtwagen met aanhangwagen

rijbewijs D

bus voor personenvervoer van meer dan 8 personen

rijbewijs DE

bus met aanhangwagen

Veranderingen in de rijbewijscategorieën vanaf 2013

Er komen nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Deze richtlijn moet worden opgenomen in de Nederlandse wet. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel hiervoor nog goedkeuren. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Belangrijke veranderingen zijn:

 • De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A, C en D.
 • Het motorrijbewijs krijgt 3 categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd van de kandidaat en de ervaring van de kandidaat.
 • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg.
 • Het vrachtwagenrijbewijs krijgt 2 categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kg.
 • Naast categorie D (vervoer van meer dan 8 personen, exclusief bestuurder) komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
 • Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
 • De geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën C en D gaat van 10 naar 5 jaar.
 • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg. Het maximale gewicht van de aanhangwagen of oplegger kan  onder bepaalde voorwaarden zwaarder zijn dan 3.500 kg.

Mensen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen wanneer de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden deze voor iedereen.

________________________________________________________________

 Alles over autorijles vanaf 16,5 jaar / begeleid rijden met 17 jaar vindt je in onderstaande link.

   www.2toDrive.nl

Folder CBR over 2toDrive

Aanvragen begeleiderspas 17 jarigen

________________________________________________________________

BOVAG Infomail

2toDrive 1 november 2011 van start     2 to drive autorijschool               

 

Wat is het begeleid rijden experiment 2toDrive?

Sinds 1 november 2011 kunnen jongeren die op of na die datum 17 jaar worden hun rijbewijs (categorie B) halen. Tot hun 18e jaar mogen zij dan onder begeleiding van een coach autorijden. Dit tijdelijke experiment heet 2toDrive en duurt 6 jaar.

2toDrive: theorie-examen vanaf 16 jaar

Door 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Voorheen was de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Bij 2toDrive zijn de exameneisen hetzelfde als bij de reguliere examens.

2toDrive: rijlessen vanaf 16,5 jaar

Door 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Ook kunnen zij een tussentijdse toets afleggen. Voorheen was de minimumleeftijd voor het volgen van rijlessen 18 jaar.

2toDrive: rijexamen vanaf 17 jaar

Jongeren die 17 jaar worden op of na 1 november 2011, kunnen zich inschrijven voor het praktijkexamen van het CBR. Voorheen was de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar.

Theoriecertificaat

Jongeren van 17 jaar moeten beschikken over een theoriecertificaat om zich te kunnen inschrijven voor het praktijkexamen. Bij 2toDrive zijn de exameneisen hetzelfde als bij normale examens. Als de jongeren slagen voor het examen, krijgen zij een gewoon rijbewijs. Tot hun 18e mogen zij alleen autorijden met hun coach. Vanaf hun 18e mogen zij zelfstandig de weg op.

Eisen aan bestuurder 2toDrive

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn 18e jaar:

Maximaal 5 coaches op 1 begeleiderspas

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als coach. De coaches komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun 18e jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze coaches naast hen zit.

Minder verkeersdoden door begeleid rijden

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat 2toDrive in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

2toDrive is tijdelijk experiment

2toDrive is per 1 november 2011 ingevoerd als experiment. Het experiment duurt 6 jaar. Als rijden onder begeleiding van een coach een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

Meer informatie over 2toDrive

Op  externe link: 2toDrive.nl staat meer informatie over 2toDrive. Jongeren kunnen zich daar ook aanmelden en doorgeven wie hun coaches zijn. De  externe link: regeling voor het experiment met begeleid rijden is terug te vinden in de Staatscourant, jaargang 2011, nummer 18171. Het  externe link: tijdelijk besluit begeleid rijden vindt u op de website Overheid.nl.

 
   Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
___________________________________________________________
 
Ontwikkelingen rond rijbewijskeuring:
 

Voor een grote groep mensen wordt de rijbewijsvernieuwing sneller en eenvoudiger. Het gaat om mensen die hiervoor langs een specialist moeten. Wanneer de Tweede Kamer  de aanbevelingen van de Minister van Infrastructuur & Milieu overneemt, kan vanaf 1 april 2015 de eigen behandelend specialist het rapport voor het CBR opmaken. Rijbewijsbezitters hoeven dan geen apart onderzoek te ondergaan bij een onafhankelijk specialist. Dit scheelt de rijbewijsbezitter veel tijd en kosten.

De maatregel geldt voor de volgende aandoeningen: dementie, slaapproblemen, neurologische en visuele aandoeningen en spierziekten. De behandelend specialist moet uiteraard wel bereid zijn om mee te werken. Bij rijbewijsvernieuwing vanaf de 75e verjaardag en bij vernieuwing van het bus- of vrachtautorijbewijs blijft een rijbewijskeuring door een onafhankelijk (bedrijfs)arts noodzakelijk.

Lees de brief van de minister:

Geachte voorzitter,

In aanvulling op mijn brief van 1 oktober 2014 (Tweede-Kamer 2014-2015, 29398, nr. 420) informeer ik u over mijn inzet om te komen tot een eenvoudiger en transparanter systeem van rijbewijskeuringen.

Ik vind het van belang geen strengere eisen te stellen dan nodig is vanuit verkeersveiligheidsperspectief. Ik heb daarom de Gezondheidsraad gevraagd een permanente Commissie voor Rijgeschiktheid in te stellen om mij op structurele basis te adviseren over de regelgeving ten aanzien van rijbewijskeuringen. In dit kader heeft de Gezondheidsraad op mijn verzoek eerder geadviseerd over o.a. de periodieke herkeuringseis voor ADHD en autisme. Het meest recente advies van de Raad over rijgeschiktheid is op 20 november uitgebracht.

Met deze brief informeer ik u hoe ik invulling geeft aan dit advies. Keuringsproces verlichten In mijn brief van 1 oktober heb ik aangegeven de rol van de eigen behandelend arts of specialist te vergroten. Door in de keuringprocedure gebruik te maken van bestaande medische informatie hoeven rijbewijsbezitters geen extra onderzoek te ondergaan bij een onafhankelijk arts. Dit betekent tijdwinst en kostenbesparing.

De Gezondheidsraad geeft in haar advies aan dat de eigen behandeld arts vaker dan nu het geval is, op verzoek en met toestemming van de gekeurde, feitelijke gegevens zou kunnen verstrekken aan het CBR. De Raad adviseert in de Regeling eisen Geschiktheid 2000 (hierna de regeling) niet langer het vereiste van een medisch onderzoek door een onafhankelijk specialist op te nemen. Ik neem dit advies van de Gezondheidsraad over zodat meer mensen deze eenvoudigere keuringsprocedure kunnen doorlopen.

Tot voor kort gold eigenlijk alleen bij nierschade en bij ICD (Hartkastjes) dat de eigen behandeld arts of specialist objectieve gegevens kan aanleveren ten behoeve van de beoordeling door het CBR. Door aanpassing van de Regeling kan deze werkwijze gelden voor alle aandoeningen waarvoor een beoordeling over de rijgeschiktheid door het CBR nodig is, denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie, slaapproblemen, neurologische en visuele aandoeningen en spierziekten. Voorwaarde is wel dat eigen arts of specialist wil meewerken; hij of zij is daar niet toe verplicht.

Met deze wijziging wordt het idee van een One Stop Shop Center achterhaald. Dat was bedoeld om verschillende specialisten bij elkaar op 1 locatie, op 1 dag keuringen te laten verrichten zodat mensen op 1 dag het keuringsproces zouden kunnen doorlopen. Het CBR heeft hiervoor een pilot voor beroepschauffeurs gehouden. Uitkomst van deze pilot was dat de doelgroep te klein was en de kosten te hoog. Ik ben van mening dat het CBR met het meer gebruik maken van de eigen behandeld specialist een betere route inslaat.

Het tweede onderwerp waarover de Gezondheidsraad advies heeft uitgebracht betreft het keuringsproces ingeval van TIA’s en beroertes. Volgens de huidige regels moeten mensen bij wie blijkt dat ze ooit een TIA of beroerte hebben gehad naar de neuroloog voor een specialistische beoordeling. De Gezondheidsraad adviseert deze beoordeling te laten vervallen in bepaalde gevallen. Te weten voor rijbewijshouders van groep 1 (motoren en personenauto’s) wanneer de TIA of beroerte niet heeft geleid tot blijvende schade bij de bestuurder. Ik zal de regeling zodanig aanpassen dat voor een restloos genezen beroertes en TIA geen keuring door een neuroloog meer is vereist en dat kan worden volstaan met een aantekening van een keurend arts. Overigens blijft men binnen een termijn van twee weken na de TIA of beroerte ongeschikt om te rijden.

Ten derde heeft de Gezondheidsraad mij geadviseerd over Rijgeschiktheid bij Epilepsie. Bij epilepsie geldt nu dat iemand die ooit een epileptische aanval heeft gehad, bij aanvraag of verlenging van een rijbewijs een neurologisch rapport moet indienen. De gezondheidsraad heeft mij geadviseerd de regels aan te passen, zodat voor mensen die tenminste 5 jaar aanvalsvrij zijn dit rapport niet langer is vereist. Ik ga bezien hoe ik dit advies kan overnemen zodat deze mensen onbeperkt geschikt zijn voor rijbewijsgroep 1. Ik streef naar inwerkingtreding van nieuwe regeling 1 april 2015.

Eigen verklaring

Met het formulier “eigen verklaring” geeft een (aspirant) bestuurder een verklaring over diens gezondheid. Het formulier bestaat uit elf vragen. Aan de hand van het eigen verklaringsformulier beoordeelt het CBR de medische geschiktheid en bepaalt of nadere medische informatie of onderzoek noodzakelijk is om tot afgifte van een verklaring van geschiktheid over te kunnen gaan. Omdat dit formulier voor bestuurders in bepaalde gevallen niet duidelijk is, heb ik de gezondheidsraad gevraagd mij te adviseren over de formulering van de vragen.

De Gezondheidsraad heeft mij geadviseerd het taalgebruik van de vragenlijst meer af te stemmen op de doelgroep beginnende bestuurders en de vragenlijst digitaal toe te lichten. Ik heb het CBR gevraagd uitwerking te geven aan dit advies van de Gezondheidsraad.

Ik had de Gezondheidsraad ook advies gevraagd over rijgeschiktheid bij gebruik van een bioptische telescoop in het donker. Momenteel is van bijna 100 mensen bekend dat zij rijden met een bioptische telescoop. Een bioptische telescoop is een klein telescoopje dat bovenin of –op één brillenglas wordt gemonteerd. Bij het autorijden kijkt men meestal niet door het telescoopje maar er onderdoor. Wanneer een bestuurder details wil zien kan de bestuurder door de biotische telescoop kijken. Nu bestaat alleen de mogelijkheid voor mensen met een bioptische telescoop om bij daglicht te rijden.

De Gezondheidsraad heeft in haar advies aangegeven dat te weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar is om een uitspraak te kunnen doen over rijgeschiktheid met een bioptische telescoop in het donker. De raad heeft mij daarom geadviseerd hier onderzoek naar te doen. Ik ben hierover in overleg met het CBR.

Tenslotte heb ik de Gezondheidsraad advies gevraagd over rijgeschiktheid bij offlabel gebruik van modafinil. Modafinil is een psycho-stimulantium, een medicijn dat de waakzaamheid verhoogt en het vermogen om wakker te blijven en de alertheid overdag verbetert. Het is vooral bedoeld voor mensen met slaapproblemen. Psychostimulantia zijn op dit moment verboden in het gemotoriseerde verkeer, behalve voor specifieke aandoeningen waarvoor zij zijn geregistreerd en waar zij aantoonbaar een positief effect hebben: ADHD en slaapstoornissen. Off-label gebruik betekent gebruik van het medicijn voor een indicatie die niet op een officiële bijsluiter staat vermeld.

De Gezondheidsraad constateert dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te adviseren de regeling aan te passen om mensen die het medicijn off label gebruiken geschikt te verklaren. Ik zal conform het advies van de Gezondheidsraad hier onderzoek naar laten te doen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

___________________________________________________________________________

Winnaar van de ballonvaart van Autorijschool Quickles.nl in samenwerking met het Gemeentenieuws is dit jaar; Luc Schreven. Van harte gefeliciteerd Luc. We wensen je een hele fijne beleving en een leuke vaart!!

 
 
Uitreiking ballonvaart 2015
___________________________________________________________________________
 
Het Gemeentenieuws 29-03-2014 / Specialistennieuws
 
Het Gemeentenieuws / Autorijschool Quickles.nl
_______________________________________________________________
 Leuk artikel over onze autorijschool in de OBW update van februari2014
 
OBW / Autorijschool Quickles.nl
 
OBW / Autorijschool Quickles.nl
 
Sponsoring Hockey Clinic HVZ Zevenaar 26-10-2013
 
Lidewij Welten / Autorijschool Quickles.nl
Overhandiging van twee door hockey international Lidewij Welten gesigneerde Hockeysticks 
HVZ / Quickles.nl
___________________________________________________________

Tamara Christiaanse uit Velp. Hartelijk gefeliciteerd met het winnen van de belevenis in samenwerking met het Gemeente Nieuws. Heel veel plezier met het uitkiezen van een leuke bestemming!!

Quickles / Belevenis

___________________________________________________________

 
20-08-2013 ingebruikneming nieuwe lesauto's
 
Quickles.nl / Auto Martens
 __________________________________________________________
 
Quickles.nl / Gemeentenieuws

Rijschool Quickles kiest voor Auto Martens

Gepubliceerd op: 28-08-2013
Auteur: Wil Kuijpers

ZEVENAAR - Fenny van Maaren van rijschool Quickles had een behoorlijke lijst van wensen voor de keuze voor haar nieuwe lesauto’s: de belangrijkste eisen waren die van een betrouwbare dealer, de betrouwbaarheid van de auto en de lage kilometer kostprijs.

“Onze wensen zijn uiteindelijk volledig vervuld door de keuze voor twee nieuwe Ford Fiesta’s (een automaat en een schakelauto) bij Auto Martens uit Zevenaar. Voor mijzelf is natuurlijk comfort een heel belangrijk gegeven. De vering van de Fiesta (ik passeer wat drempels!) is comfortabel, de auto is ruim en de stoelen zitten heerlijk. De ergonomie van het stuur en de bediening is zo prachtig uitgekiend dat leerlingen al haast vanzelf in een goede rijhouding worden gezet. Deze Ford is een echte allemansvriend waar leerlingen van elke lengte inpassen. Dat de auto een frisse en sportieve uitstraling heeft is mooi meegenomen en spreekt vooral onze jongere klanten erg aan.” 

Martin Steverink, directeur van Auto Martens is kort en duidelijk over de keuze van Rijschool Quickles: “De Fiesta is gewoon een heerlijke wagen waar elke leerling zich direct in thuis voelt. We hebben deze Ford al eerder geleverd aan een rijschool en ook nu weer speelt de lage kilometerkostpijs een belangrijke rol in hun keuze voor deze Fiesta.” 

Auto Martens vindt u aan de Nobelstraat 1-2 in Zevenaar. Informatie over Rijschool Quickles vindt u op hun website:  www.Quickles.nl

 
 
Artikel Gemeente Nieuws 31-08-2013 over aflevering van onze nieuwe lesauto's.
Quickles.nl / Gemeentenieuws
 
 
______________________________________________________________
Specialisten Nieuws Gemeente Nieuws maart 2013
 
specialisten nieuws
__________________________________________________________
Gemeente Nieuws wk 15 2012
 

Gemeente nieuws week 15 2012

___________________________________________________________
 
  • voldoen aan de eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
  • minimaal 17 jaar zijn; 
  • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
  • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben.

Foto Kevin in eigen auto / Autorijschool Quickles.nl

____________________________________________________________

Sponsordag 10-06-2012 Gymnastiek Vereniging Thor-Zwaluwen  

(sponsoring stormbaan, drinken, snoep en prijzen voor loterij)

quickles.nl sponsoring thor zwaluwen

___________________________________________________________________

Vrijwilligersdag SV Babberich/Liemers 9 juni 2013

Quickles / SV Babberich Quickles.nl / SV Babberich

  Quickles.nl / SV Babberich Quickles.nl/ SV Babberich